Door Admin, 5 april 2024

Hoogsensitiviteit (HSP) kan variëren van persoon tot persoon. Hoewel er enkele gemeenschappelijke kenmerken zijn, ervaart niet iedereen hoogsensitiviteit op dezelfde manier. Hier zijn enkele overwegingen:

Door Admin, 5 april 2024

Hoogsensitiviteit (HSP) heeft geen officiële vermelding in het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Dit handboek bevat een lijst van psychopathologische stoornissen, zoals depressie of angststoornissen, maar hoogsensitiviteit wordt niet als een stoornis beschouwd. In plaats daarvan wordt het beschouwd als een persoonlijkheidstrek of een temperament dat zowel voordelen als uitdagingen met zich meebrengt.

Door Admin, 5 april 2024

Dr. Elaine Aron, auteur en klinisch onderzoekspsycholoog, heeft naast haar bekende werk “The Highly Sensitive Person” nog andere boeken geschreven. Hier zijn enkele van haar publicaties:

Door Admin, 5 april 2024
Elaine Aron, een Amerikaanse klinisch onderzoekspsycholoog en auteur, heeft uitgebreid geschreven over erfelijke temperamenten en interpersoonlijke relaties. Ze is vooral bekend vanwege haar werk over sensorische verwerkingssensitiviteit (SPS), ook wel bekend als het Hoogsensitieve Persoon (HSP)-kenmerk.
Door Admin, 13 januari 2024

Hooggevoeligheid, of HSP (Hoog Sensitief Persoon), wordt beschouwd als een aangeboren eigenschap die voornamelijk bepaald wordt door genetische en neurobiologische factoren. Onderzoek suggereert dat de hersenen van hooggevoelige personen anders kunnen reageren op prikkels, zoals een verhoogde activiteit in bepaalde hersengebieden die verband houden met emotieverwerking en observatie.

Door Admin, 13 januari 2024

Hooggevoeligheid, ook wel bekend als HSP (Highly Sensitive Person), is een persoonlijkheidskenmerk dat steeds meer aandacht krijgt in de samenleving. Maar wat houdt hooggevoeligheid precies in?

Labels