Jonas, Nr. 91, Maart 2005 - Babet Bruns
Solumolie en hooggevoeligheid 1
Hooggevoelige door solumolie weer gewoon mens

Het antroposofische geneesmiddel Solum uliginosum comp. Heeft een positieve werking bij hooggevoeligheidsklachten. Dit blijkt uit het onderzoek waarmee Babet Bruns onlangs afstudeerde als natuurgeneeskundig therapeut.

Uitgangspunt van het onderzoek van Bruns is de eigen kracht van de hooggevoelige persoon. Hooggevoelige mensen hebben moeite met het verwerken van de vele prikkels en indrukken van de buitenwereld. Ze zijn ontvankelijker voor stemmingen en emoties van anderen, hebben meer oog voor details, bekijken de dingen van alle kanten, dromen en fantaseren meer en hebben een bovengemiddelde behoefte aan stilte en rust.

Nuchter

In de huidige benadering van hooggevoeligheid wordt er volgens Bruns teveel nadruk gelegd op de kracht van de overweldigende wereld. “Er wordt over het algemeen nogal hoogdravend gedaan over hooggevoeligheid. Soms wordt het gebracht alsof de hoog sensitieve mens heel bijzonder is, eigenlijk te fijnbesnaard voor deze wereld. Ik behoor zelf ook tot de hooggevoeligen, maar ben tegelijkertijd nogal nuchter van aard. Daarom ben ik op zoek gegaan naar andere oplossingen.”

Bruns stelt dat het probleem meer ligt bij de onmacht van de gevoelige mens om zijn eigen kracht in deze hectische wereld tot uitdrukking te brengen. Haar onderzoek spitste zich dan ook toe op het vinden en toetsen van een methode die de mens van binnenuit versterkt. In de antroposofische geneeskunde stuitte Bruns op het geneesmiddel Solum uliginosum comp., dat onder andere gebruikt wordt in de psychiatrie. Het middel, met als belangrijkste bestanddeel veen, zorgt ervoor dat psychiatrische patiënten die te open staan zich meer kunnen afsluiten voor hun omgeving. Dat bracht Bruns op het idee dat de hooggevoelige mens ook wel eens baat zou kunnen hebben bij dit middel.

Solumolie en hooggevoeligheid 2
Verbroken relaties

Gedurende vier weken wreven tien proefpersonen zich ’s ochtends in met solumolie. Het inwrijven alleen al zorgde bij de deelnemers voor meer lichaamsbewustzijn en het ervaren van hun eigen lichaamsgrens. Daarnaast werkt de olie op de huid als een voelbare beschermlaag. De resultaten waren verheugend positief. De meeste deelnemers werden zich tijdens de testperiode sterker bewust van thema’s als eigen kracht, wie ben ik en wie is de ander, het aangeven van grenzen en het opkomen en staan voor jezelf.
Meer helderheid over wat wel en niet bij je hoort als persoon resulteerde bij vier deelnemers in het opschonen van vriendschappen. Bruns: “Twee deelnemers verbraken zelfs hun relatie, omdat ze ineens helder zagen hoe de situatie in elkaar stak.” Ook hadden enkele deelnemers minder last van schuldgevoel nadat ze in bepaalde situaties voor zichzelf waren opgekomen. Terwijl ze daar normaal gesproken nog dagenlang mee rondliepen. Andere door de proefpersonen genoemde effecten waren: meer in balans zijn, minder gevoeligheid voor indrukken uit de omgeving, zich fitter, vrolijker en fysiek krachtiger voelen.

Toegevoegde waarde

De vraag of het effect blijvend is, kan Bruns in dit stadium nog niet beantwoorden. Maar dat solumolie een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de bestaande hooggevoeligheidsremedies staat voor haar vast. Want in tegenstelling tot methoden als aardingsoefeningen, affirmaties en visualisaties, vraagt de solumoliebehandeling niet om een voortdurend bewustzijn van de hooggevoelige eigenschap. Die continue alertheid kan ertoe leiden dat de hooggevoelige zich meer hoogsensitieve uitzondering gaat voelen dan gewoon mens.
Bovendien heeft de inwrijfhandeling als gunstig bij-effect dat de aandacht wordt gevestigd op omhulling en bescherming. “Het mooie van deze methode,” concludeert Bruns, “is dat de positieve veranderingen als vanzelf kunnen plaatsvinden, zonder het gevoel eraan te moeten werken om aanwezig te zijn.” (MdB)