<?php $web = array(); $web[0][0] = array("Kinderen","Website","Omschrijving"); $web[0][1] = array("www.sensitievekinderen.nl","Sensitieve Kinderen","Sensitieve kinderen, kenmerken, lezingen, informatie, workshops en therapie"); $web[0][2] = array("www.nieuwetijdskinderen.org","Nieuwetijds en HSP kinderen","Kinderen in de nieuwe tijd, kenmerken, lezingen, informatie, workshops en therapie"); $web[0][3] = array("www.nieuwetijdskinderen.nl","Stichting Nieuwetijdskinderen","Stichting Nieuwetijdskinderen geeft informatie en advies aan ouders, onderwijzers en hulpverleners"); $web[0][4] = array("www.creatiefleren.nl","Creatief Leren","Zorg en onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen gecombineerd worden"); $web[0][5] = array("www.educare.nu","Educare","Opvoeden is in de visie van Universele Opvoeding een levenslangdurend dynamisch proces"); $web[0][6] = array("www.natuurlijkouderschap.org","Natuurlijk Ouderschap","Informatie over "Attachment Parenting",ofwel koesterend of natuurlijk ouderschap"); $web[0][7] = array("www.awareparenting.com","Aware Parenting","Een Amerikaanse site over bewust, verantwoord en liefdevol ouderschap"); $web[0][8] = array("www.bijzonderekinderen.nl","Bijzonderkinderen","hooggevoelige, sensitieve kinderen, informatie, informatiebijeenkomsten"); $web[0][9] = array("www.eindeloosspel.nl","eindeloosspel","Ik werk met o.a. hooggevoeligen en jongeren op het vlak van therapie, coaching en meditatie."); $web[0][10] = array("www.leonardostichting.nl","leonardostichting","leonardostichting"); $web[0][11] = array("www.opvoedingscoach.eu","Opvoedingscoach","Opvoeden: leuk maar lastig"); $web[0][12] = array("www.kindercoaching.nl","KinderCoaching","KinderCoaching begeleidt naar je eigen wijsheid!"); $web[0][13] = array("www.onlinepedagoog.nl","onlinepedagoog","Opgroeien is een hele klus – opvoeden ook."); $web[0][14] = array("www.senzai.nl","Senzai ","Een bedrijf dat gespecialiseerd is in de begeleiding van hoogbegaafde en/of hoogsensitieve kinderen en hun omgeving"); ?> <?php for ($i = 0; $i <= 0; $i++) { $j = 0; do { if ($j == 0) {echo (''); echo (''); ++$j; } else { echo (' '); ++$j; } } while ($web[$i][$j][0] != "" ); echo (''); } ?>

 
' . $web[$i][$j][0] . '

' . $web[$i][$j][1] . '

' . $web[$i][$j][2] . '

' . $web[$i][$j][1] . ' ' . $web[$i][$j][2] . '