Deze pagina gaat over richtlijnen voor groepen van HSP's die elkaar willen ondersteunen. Er zijn een aatal valkuilen en tips die handig zijn om te weten voordat er een groep wordt opgestart. Na enkele ervaringen kunnen misschien de richtlijnen wat worden aangepast, maar in beginsel starten we met de richtlijnen die gegeven zijn in het boek van Aron. Uiteraard worden ze daar wat uitgebreider beschreven.

 

HSP en Groepen

HSP's vermijden vaak groepen hoewel ze daar hun grootste potentie kunnen laten zien. Daar kunnen ze helpen, steunen, adviseren, helen, invoelen en anderen helpen met hun leven verder te komen. Helaas gaan groepen vaak oppervlakkig met elkaar om en daar kunnen de meeste HSP's niet zo goed tegen.

 

 

Het opstarten van een groep

Twee te vermijden valkuilen

 1. De leden van de groep moeten van te voren gescreend worden. Het kan zo zijn dat er iemand mee wil doen die eerst nog persoonlijke begeleiding nodig heeft voordat die persoon rijp is voor een groepsproces. Zo iemand kan teveel aandacht opeisen of teveel willen controleren. Het is dan lastig als iemand al in de groep zit. Die persoon moet dan eerlijk verteld worden dat er eerst aan iets anders gewerkt moet worden. En daar zijn HSP's vaak weer te beleefd voor om dat te doen. Ook iets om te leren in een groep, niet te beleefd zijn. Ook ervaren cursusleiders hebben de ervaring dat één lid de hele groep kan dwarszitten zonder dat iemand dat zegt. Dit is dus een heel erg belangrijk punt. Het kan veroorzaken dat een groep die normaal gesproken door zou gaan, ermee ophoudt omdat het niet is uitgesproken.
 2. Als er te weinig gemeenschappelijke interesses zijn bloed de groep ook dood. HSP's hebben hun gevoel las overeenkomst, maar daarnaast is elke HSP ook een uniek individu. Dat kan ook onder HSP's botsen, of gewoon niet zo geinteresseerd in de ander.

 

 

Voorkomen van de valkuilen en andere tips
 1. In beginsel moet een redelijk strakke structuur worden gevolgd. Alle groepsleden krijgen dan een bepaalde tijd die niet mag worden overschreden. Iedereen dient zich te houden aan de structuur die iedereen aan het begin van de sessie's accepteert. Mocht dat niet zo zijn dan is een een objectieve reden om iemand te vragen de groep te verlaten.
 2. Het aantal sessie's staat vast, een sessie of 6 zou een aardig begin moeten zijn. Daarna kan besloten worden om op te houden of door te gaan. Een samenvoeging met een andere groep kan ook nog. Omdat het aantal sessie's beperkt is kan iedereen zich commiteren om 6 keer af te spreken en het dan nog eens te bezien.
 3. Er is geen leider, de groep leidt zichzelf door goed naar elkaar te luisteren. Natuurlijk is er wel een organisator en een tijdbewaker. Nog een opmerking is hier op zijn plaats, een groep gaat altijd door een fase van de leider aan te vallen. Waar geen leider is wordt de structuur aangevallen. Ook daarom is het wijs geen leider te kiezen, maar met zijn allen de structuur aan te houden.
 4. Het aantal leden van een groep is ook 6, maar om er 7 van te maken is wel zo handig omdat er dan tenminste iemand uit kan vallen. Omdat er een “reserve” is wil dat natuurlijk niet zeggen dat er minder commitment kan zijn. Een groep bouwt een vertrouwensband op door betrouwbare mensen die ook komen en een oprechte eerlijke inbreng hebben.
 5. Maak een sessie absoluut niet langer dan 3 uur. En houd in ieder geval een pause ergens in de sessie. Houd niet meer dan twee sessie's per week, dat is al veel. Eén sessie per week is heel goed. s'Avonds of in het weekend is afhankelijk van of iedereen kan. En voor alle leden geld: “Kom op tijd!”
 6. De plaats moet een confortabel zijn waar een gemiddelde HSP zich thuisvoelt. Let op allergieën van anderen. Sommige mensen moeten met het openbaar vervoer komen, als dat zo is moet het makkelijk te bereiken zijn, anders haken mensen om dat soort redenen toch nog af.
 7. Spreek met elkaar af wie de organisator is van de volgende sessie. Die regelt dus de ruimte, dat kan steeds dezelfde persoon zijn als die persoon een erg geschikte ruimte heeft. Spreek ook af wie de tijdbewaking doet voor de volgende sessie. En ook nog wie de voorbereider is van de instructies. Deze voorbereider leest steeds de instructies in de sessie voor en ziet erop toe dat men zich daar aan houd. Het is een beetje structuurbewaker, maar dat zouden alle leden moeten doen.
 8. Als een lid wil zwijgen mag dat. Maar kom daar voor uit zodat de rest van de groep zich geen zorgen gaat maken. En dat gebeurd als je niets zegt.
 9. Je kunt rituelen ontwikkelen. Een groepslogboek bijhouden. Mogelijk andere dingen die bijdragen tot de harmonie of de goede sfeer van de groep.

 

 

 

Structuur

Aron heeft in haar boek 6 sessie's beschreven die hier als structuur gegeven worden. In het boek staat een preciesere uitleg.
Tijdsduur Sessie 1 - Kennismaking:
10 min Uitleg wat de bedoeling is, huishoudelijke regels zoals de WC
15 min Introductie van ieder persoon
25 min Richlijnen van de groepsbijeenkomsten
5 min Huishoudelijke regels voor volgende bijeenkomst, adressen
15 min Pauze
42 min Eerste indruk van iedereen
5 min Logboek schrijven
3 min Afronding
Tijdsduur Sessie 2 - Het probleem van de roeping:
10 min Logboek delen
30 min Ervaringen uitwisselen wat roeping betreft
10 min Huishouding voor volgende bijeenkomst
15 min Pauze
30 min Duscussie over ieders roeping
15 min Hoe leg je hooggevoeligheid uit bij je familie of op je werk?
10 min Logboek schrijven
3 min Afronding
Tijdsduur Sessie 3 - Gezondheid, Lichaam, Balans en ermee omgaan:
10 min Logboek delen
30 min Omgaan met overprikkeling
5 min In stilte even bekijken wat je wil veranderen
10 min Huishouding voor volgende bijeenkomst
15 min Pauze
37 min Anderen helpen met beter voor zichzelf te zorgen
10 min Logboek schrijven
3 min Afronding
Tijdsduur Sessie 4 - Intieme Relaties:
10 min Logboek delen
30 min De lucht zuiveren
10 min Huishouding voor volgende bijeenkomst
15 min Pauze
37 min Discussie over relaties met andere HSP's
10 min Logboek schrijven
3 min Afronding
Tijdsduur Sessie 5 - Herkadering van de Kindertijd:
10 min Logboek delen
30 min Ervaringen van de kindertijd
10 min Huishouding voor volgende bijeenkomst
15 min Pauze
36 min Discussie over kindzijn
3 min Instructies volgende sessie
8 min Logboek schrijven
3 min Afronding
Tijdsduur Sessie 6 - Hooggevoeligheid is een zegen, en de groep beëindigen:
10 min Logboek delen
30 min De lucht zuiveren
10 min Huishouding voor volgende bijeenkomst
15 min Pauze
20 min Beslissen of er volgende sessie komen met deze groep
37 min De hoogevoelige perceptie vieren
10 min Afronding